Logodesign

Vi har designet mange logoer og profilering av firma. Dette er en omfattende og tidkrevende prosess som krever innsikt og kunnskaper om firmaet. Det er også en givende og emosjonell prosess med stor affekt og verdi for eierne. En god logo skal gjenspeile eieren, verdiene og produktene til firma. Logodesign er derfor både et spennende og givende samarbeid.