Annonsering og analyse

Hvordan markere seg i mengden?

Annonsering og analyse henger nøye sammen. Det gamle systemet med å annonsere i papir aviser tilhører i dag «dinosaurenes» verden. Ingen ved sine fulle fem vil kaste vekk penger på annonser uten å vite effekten.

Med dagens elektroniske systemer følger vi med på hver enkelt annonse du kjører og måler effektiviteten. Annonser som ikke fungerer optimalt blir raskt luket vekk og erstattet.

Vi kjører også AB kampanjer som automatisk kårer vinner annonsen og deretter fortsetter med vinneren. Geniale systemer for de som er oppegående.