WEB & Bedriften

WEB & Bedriften

Mange bedrifter har en nettside og er ferdig med det. De har ikke utnyttet potensialet som ligger i dagens moderne løsninger. Vi hjelper dere videre.

Read More

Forklaringsvideo

Forklaringsvideo

Vi lager video som forklarer og illustrerer komplekse tema på en enkel måte. Vi bruker film, illustrasjon og animasjoner alt etter hva som er best for tema.

Read More

Arbeidsflyt

Arbeidsflyt

Å velge systemer er bare halve jobben. Å få alt til å virke enhetlig sammen og i harmoni med ansatte i bedriften er nøkkelen til suksess.

Read More

Visuell Affekt er en multifaglig teknologibedrift som leverer:

Business intelligence

Presentation visualization

Workflow management

Eller som vi ville sagt på Norsk:

Utvikling av avanserte nettsider med integrasjon av systemer for å optimalisere og effektivisere rutinepregede oppgaver. Produksjon av forklaringsvidoer og visualisering av komplekse problemstillinger, samt organisere flyt av elektroniske skjema og informasjoner.

Eller forklart med enda enklere ord:

Vi lager praktiske nettsider

Vi lager funksjonelle nettsider

Vi lager nettbutikker og medlemskapsregister

Vi lager markedsplaner og tar oss av markedsføringen

Vi lager reklamefilm og videoer som forklarer

Vi lager illustrasjoner og 3D visualiseringer